การจัดส่งสินค้า

Village11th จัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ Express Mail Service ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ ผ่านทาง http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า

  • การจัดส่งบริเวณกรุงเทพ และปริมลฑล ระยะเวลาประมาณ: 1-3 วัน
  • การจัดส่งบริเวณต่างจังหวัด ระยะเวลาประมาณ: 3-5 วัน

สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกตีคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

  • ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ
  • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 60 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

TOP

X